Voor organisaties

‘Stop eenzaamheid zelf’ is een initiatief van de NPV, Agathos Hulpverlening en HipHelpt. We stellen (de inhoud van) het werkboek graag gratis ter beschikking aan andere organisaties, zodat we samen kunnen werken aan het verminderen van eenzaamheid. De inhoud van het werkboek is geschreven door professionals in de hulpverlening. Voor eventuele aanpassingen door andere partijen dragen de initiatiefnemers geen verantwoordelijkheid.
We vinden het fijn als u bij ons aangeeft dat u gebruik wilt maken van ‘Stop eenzaamheid zelf'. Dit kunt u aangeven via het contactformulier. Zo kunnen we u op de hoogte houden als er bijvoorbeeld aanpassingen worden doorgevoerd in de tekst.