Test je eenzaamheid

Test je eenzaamheid

Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor, zowel onder jongeren als onder ouderen. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. Daarbij geeft 5 tot 10 % aan zich ernstig eenzaam te voelen. Steeds meer jongeren voelen zich eenzamer dan ooit, hoewel ze WhatsApp’en, sms’en en actief zijn op facebook.

Eenzaamheid is een pijnlijk gevoel van gemis aan relaties of aan diepgang in de relaties. Herken je één van de volgende uitspraken dan is het belangrijk om je eenzaamheid aan te pakken.

  • Ik ervaar een leegte om mij heen.
  • Er zijn geen mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
  • Ik heb het gevoel dat ik nergens thuis hoor.
  • Ik heb veel mensen om me heen maar niemand weet hoe ik mij echt voel.
  • Ik voel me eenzaam en het lukt me niet om hierin iets te veranderen.
  • Ik voel me vaak in de steek gelaten.
  • Ik mis mensen om me heen.
  • Ik voel me niet geaccepteerd door de mensen om me heen.

Wil je een uitgebreidere test doen? Ga naar deze eenzaamheidstest.