Aanpak eenzaamheid

Aanpak eenzaamheid

Hoewel eenzaamheid herkend wordt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, worstelen zowel hulpverleners als de overheid met de vraag hoe zij eenzaamheid het beste kunnen aanpakken.

Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken (2016) stelt in haar dossier 'wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid' dat er drie mogelijke oplossingsrichtingen zijn:

  1. Netwerkontwikkeling: nieuwe relaties aangaan en / of bestaande relaties verbeteren of intensiveren.
  2. Standaardverlaging: onrealistische wensen en te hoge verwachtingen die men van relaties heeft naar beneden bijstellen.
  3. Leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid: het eenzaamheidsgevoel terugdringen door bijvoorbeeld afleiding, acceptatie of relativering.

Samengevat kan gezegd wordt dat de oplossing voor eenzaamheid niet gezocht moet worden bij externe factoren, maar juist te focussen op wat mensen zelf kunnen doen om uit de eenzaamheid te komen. De methode uit het (gratis) praktische boek: ‘Stop eenzaamheid zelf’ sluit volledig bij deze gedachte aan. Met dit werkboek worden mensen zelf als het ware ondernemer van hun eigen eenzaamheid. Dit betekent niet dat iemand na een paar weken ineens een stapel vrienden heeft, dat sluit misschien niet eens aan bij de behoeften. Wel leren mensen met dit werkboek meer inzicht te creëren en contacten aan te gaan en relaties te verdiepen.

Stop eenzaamheid zelf? Is dat niet wat te makkelijk gezegd?

Het lijkt bijna alsof we zeggen: ‘Zoek het zelf maar uit’!. Met wat schroom is er toch bewust gekozen om de methode deze titel te geven, want het is bewezen dat het in de praktijk wel zo werkt: eenzaamheid bij de bron aanpakken!